Karismaa esiintymiseen?

Onko esiintyminen, puhuminen, kouluttaminen tai fasilitointi osa elämääsi? Haluatko varmistaa, että onnistut valloittamaan yleisösi? Silloin Karisma-malli on sinua varten.

Karisma-malli on tapa aloittaa esitys tai puheenvuoro siten, että huomioit yleisön erilaiset tavat hahmottaa ja käsitellä tietoa. Havainnoimme ympäristöämme viiden aistimme, näkö-, kuulo-, tunto-, maku- ja hajuaistin avulla. Karisma-malli perustuu ajatteluun, että prosessoimme myös sisäisesti tietoa aistejamme vastaavilla mielteillä. Kuvittelemme, puhumme sisäisesti ja koemme kehossamme, miten havaintomme vaikuttavat meihin.

Ihmisten tavat ottaa tietoa vastaan vaihtelevat tilanteen mukaan. Joissakin tilanteissa ajatteluamme stimuloivat kuvat, joissakin toisissa taas kehollinen kokemus on tärkeä asian ymmärtämiseksi ja sisäistämiseksi. Kuhunkin prosessointitapaan liittyy myös omanlaisensa elekieli ja sanasto sekä rytmi.

Kun käytät Karisma-mallia, pystyt ottamaan huomioon omassa esiintymistavassasi koko monin tavoin tietoa vastaanottavan yleisösi. Luot esityksellesi tai puheellesi pohjan, jossa jokainen eri tavoin tietoa prosessoiva tuntee olonsa kotoisaksi, virittyy sopivalle taajuudelle ja pääsee yhteiselle kartalle.

Miten Karisma-malli toimii?

Karisma-mallia käyttäessäsi aloitat puheesi rauhallisessa rytmissä, käytät tuntemuksiin ja tekemiseen liittyviä sanoja sekä rentoa elekieltä, jolloin esimerkiksi kätesi elehtivät alhaalla. Nyt esiinnyt ns. kinesteettisessä miellejärjestelmässä.

Seuraavaksi nopeutat hiukan puhettasi, kerrot järjestelmällisesti asioita kuuloaistimuksiin liittyvällä kielellä ja elehdit täsmällisesti noin kyynärpäiden korkeudella. Kyseessä on auditiivinen miellejärjestelmä. Myös aikaan, ajatteluun ja faktoihin liittyvät sanat saavat auditiivis-digitaalisesti prosessoivat kuuntelemaan keskittyneesti.

Kun vielä jatkat puhettasi näköaistimuksiin liittyvällä sanastolla, puhut taas hiukan nopeammin ja korkeammalla äänellä ja piirrät elekielelläsi kuvaa sanomasi sisällöstä, saat myös visuaalisessa järjestelmässä prosessoivat mukaasi.

Miten Karisma-mallia voi harjoitella?

Käytämme useimmiten itsellemme luontevia sanoja, eleitä ja puherytmiä. Jos siis itse prosessoit puhetilanteessa vaikkapa visuaalisesti, sanastossasi on paljon näkemiseen ja yleisesti visuaalisuuteen liittyviä sanoja, puhut melko nopeasti ja eleesi liikkuvat silmien tasolla. Silloin voi olla vaikea keksiä, mitä muunlaisia sanoja voisimmekaan käyttää.

Kehitin NLP Trainer -koulutukseni lopputyönä pienen harjoituksen. Sen avulla voi halutessasi laajentaa sanavarastoasi niin, että puhut sujuvasti niin visuaalista, auditiivista kuin kinesteettistäkin kieltä.

Valitse 3 – 5 sanaa kustakin alla olevasta sanalistasta. Valitse sanoja, jotka tuntuvat sinusta miellyttäviltä, kuulostavat luontevilta tai näyttävät sinulle sopivilta.

Suunnittele noin minuutin mittainen puheen tai esityksen aloitus, jossa käytät näitä sanoja Karisma-mallin mukaisesti aloittaen kinesteettisillä, siirtyen auditiivisiin ja lopulta visuaalisiin sanoihin.

Esimerkki:

Hei kaikki!

K
Toivon, että teillä kaikilla on mukava olo ja valpas mieli, kun ryhdymme käsittelemään KARISMA-mallia.

A
Seuraavan 20 minuutin aikana kuulette lyhyesti Karisma-mallista ja saatte virittäytyä miellejärjestelmiin VAK-sanojen avulla ja keskustelemalla parin kanssa.

V
Voitte ehkä jo kuvitella, miten värikkäin kielikuvin ohjaatte yleisönne yhteiselle kartalle.

Voit harjoitella Karisma-mallia ja valitsemiasi sanoja myös ihan tavallisissa arkipäivän tilanteissa, palavereissa, kahvipöydässä tai perheen kanssa.

Kun huomaat, että valitsemasi sanat ovat tulleet sujuvaksi osaksi sanavarastoasi, voit valita listoilta seuraavat sanat ja harjoitella taas niiden käyttöä, kunnes ne sujuvat luontevasti, kuulostavat omiltasi ja kuvastavat sinua.

Saatat havaita, että kuin huomaamatta kielellinen ilmaisusi rikastuu ja saat luotua entistä helpommin kontaktin yleisöösi. Lisäksi sopivasta, sointuvasta ja sävykkäästä puhetavasta on pelkästään iloa arkipäivän puhe- tai keskustelutilanteissa!

Hyvä hetkiä Karisma-mallin parissa!

Arja Parpala 🙂

Visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen miellejärjestelmä ovat NLP-viitekehyksen käsitteitä. NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi on malli siitä, miten mielemme toimii, miten voimme oppia ja onnistua sekä olla hyvässä vuorovaikutuksessa toistemme kanssa.

Eri miellejärjestelmien sanoja

Visuaalisia Auditiivisia Auditiivis-digitaalisia Kinesteettisiä
nähdä kuulla havaita tuntea
bongata hiljainen aistia erottaa
hahmotelma hiljaisuus analysoida herkästi
hahmottaa hiljaisuus arvella jännite
horisontti huutaa arvioida kestävä
hämärä hyräillä arvostaa kiinnittää huomio
ilmestyä hyssytellä epäileväinen kireys
ilmiselvä ilmaista epäilys koskea
katsoa inahtaa epämääräinen kuuma
katsomus juoruta harkita kylmä
kirkas jutella harkitseva käsitellä
kuvitella mielessään kaiku havaita käsittää
laput silmillä kaunopuheinen huomata liike
luonnos kertoa ihmetellä muotoilla
mielikuva keskustella kokemus naulan kantaan
näkemys kimakka kysyä osua silmään
näytellä kirkua looginen ote
näyttämö kirkuva oivaltaa painava
näyttää kovaääninen olettaa paljastaa
punainen kuuloetäisyydellä oppia perusta
päivänselvä kuuluttaa oppia pinnallinen
silmiinpistävä kuunnella prosessi pitää
sokea kuuro päättää rakenne
sokeasti kysyä itseltään päättää rauhaton
suurpiirteinen lausua systeemi roikkua
synkkä pehmeä tajuta samalla kanavallla
tarkkarajainen puhe tarkastella sekoittaa
tumma puhista tarkkailla siirtää
ulkoasu riitasointu tietää syvällinen
unelmoida sanaton uskoa taakka
valo sointuva valita takertuva
valoisa soittaa kelloja ymmärtävä tarttua
visio sävel ymmärtää tukeva
visioida taajuudella älytä tunnustella
väri viestiä tunteellinen
värikäs vire törmätä
yksisilmäinen virittää valpas
ympäripyöreä äänekäs vankka
ääni vatkata
ääntää vikkelä
vuolaasti

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *