Karismaa esiintymiseen?

Onko esiintyminen, puhuminen, kouluttaminen tai fasilitointi osa elämääsi? Haluatko varmistaa, että onnistut valloittamaan yleisösi? Silloin Karisma-malli on sinua varten.

Karisma-malli on tapa aloittaa esitys tai puheenvuoro siten, että huomioit yleisön erilaiset tavat hahmottaa ja käsitellä tietoa. Havainnoimme ympäristöämme viiden aistimme, näkö-, kuulo-, tunto-, maku- ja hajuaistin avulla. Karisma-malli perustuu ajatteluun, että prosessoimme myös sisäisesti tietoa aistejamme vastaavilla mielteillä. Kuvittelemme, puhumme sisäisesti ja koemme kehossamme, miten havaintomme vaikuttavat meihin.

Ihmisten tavat ottaa tietoa vastaan vaihtelevat tilanteen mukaan. Joissakin tilanteissa ajatteluamme stimuloivat kuvat, joissakin toisissa taas kehollinen kokemus on tärkeä asian ymmärtämiseksi ja sisäistämiseksi. Kuhunkin prosessointitapaan liittyy myös omanlaisensa elekieli ja sanasto sekä rytmi.

Kun käytät Karisma-mallia, pystyt ottamaan huomioon omassa esiintymistavassasi koko monin tavoin tietoa vastaanottavan yleisösi. Luot esityksellesi tai puheellesi pohjan, jossa jokainen eri tavoin tietoa prosessoiva tuntee olonsa kotoisaksi, virittyy sopivalle taajuudelle ja pääsee yhteiselle kartalle.

Miten Karisma-malli toimii?

Karisma-mallia käyttäessäsi aloitat puheesi rauhallisessa rytmissä, käytät tuntemuksiin ja tekemiseen liittyviä sanoja sekä rentoa elekieltä, jolloin esimerkiksi kätesi elehtivät alhaalla. Nyt esiinnyt ns. kinesteettisessä miellejärjestelmässä.

Seuraavaksi nopeutat hiukan puhettasi, kerrot järjestelmällisesti asioita kuuloaistimuksiin liittyvällä kielellä ja elehdit täsmällisesti noin kyynärpäiden korkeudella. Kyseessä on auditiivinen miellejärjestelmä. Myös aikaan, ajatteluun ja faktoihin liittyvät sanat saavat auditiivis-digitaalisesti prosessoivat kuuntelemaan keskittyneesti.

Kun vielä jatkat puhettasi näköaistimuksiin liittyvällä sanastolla, puhut taas hiukan nopeammin ja korkeammalla äänellä ja piirrät elekielelläsi kuvaa sanomasi sisällöstä, saat myös visuaalisessa järjestelmässä prosessoivat mukaasi.

Miten Karisma-mallia voi harjoitella?

Käytämme useimmiten itsellemme luontevia sanoja, eleitä ja puherytmiä. Jos siis itse prosessoit puhetilanteessa vaikkapa visuaalisesti, sanastossasi on paljon näkemiseen ja yleisesti visuaalisuuteen liittyviä sanoja, puhut melko nopeasti ja eleesi liikkuvat silmien tasolla. Silloin voi olla vaikea keksiä, mitä muunlaisia sanoja voisimmekaan käyttää.

Kehitin NLP Trainer -koulutukseni lopputyönä pienen harjoituksen. Sen avulla voi halutessasi laajentaa sanavarastoasi niin, että puhut sujuvasti niin visuaalista, auditiivista kuin kinesteettistäkin kieltä.

Valitse 3 – 5 sanaa kustakin alla olevasta sanalistasta. Valitse sanoja, jotka tuntuvat sinusta miellyttäviltä, kuulostavat luontevilta tai näyttävät sinulle sopivilta.

Suunnittele noin minuutin mittainen puheen tai esityksen aloitus, jossa käytät näitä sanoja Karisma-mallin mukaisesti aloittaen kinesteettisillä, siirtyen auditiivisiin ja lopulta visuaalisiin sanoihin.

Esimerkki:

Hei kaikki!

K
Toivon, että teillä kaikilla on mukava olo ja valpas mieli, kun ryhdymme käsittelemään KARISMA-mallia.

A
Seuraavan 20 minuutin aikana kuulette lyhyesti Karisma-mallista ja saatte virittäytyä miellejärjestelmiin VAK-sanojen avulla ja keskustelemalla parin kanssa.

V
Voitte ehkä jo kuvitella, miten värikkäin kielikuvin ohjaatte yleisönne yhteiselle kartalle.

Voit harjoitella Karisma-mallia ja valitsemiasi sanoja myös ihan tavallisissa arkipäivän tilanteissa, palavereissa, kahvipöydässä tai perheen kanssa.

Kun huomaat, että valitsemasi sanat ovat tulleet sujuvaksi osaksi sanavarastoasi, voit valita listoilta seuraavat sanat ja harjoitella taas niiden käyttöä, kunnes ne sujuvat luontevasti, kuulostavat omiltasi ja kuvastavat sinua.

Saatat havaita, että kuin huomaamatta kielellinen ilmaisusi rikastuu ja saat luotua entistä helpommin kontaktin yleisöösi. Lisäksi sopivasta, sointuvasta ja sävykkäästä puhetavasta on pelkästään iloa arkipäivän puhe- tai keskustelutilanteissa!

Hyvä hetkiä Karisma-mallin parissa!

Arja Parpala 🙂

Visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen miellejärjestelmä ovat NLP-viitekehyksen käsitteitä. NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi on malli siitä, miten mielemme toimii, miten voimme oppia ja onnistua sekä olla hyvässä vuorovaikutuksessa toistemme kanssa.

Eri miellejärjestelmien sanoja

Visuaalisia Auditiivisia Auditiivis-digitaalisia Kinesteettisiä
nähdä kuulla havaita tuntea
bongata hiljainen aistia erottaa
hahmotelma hiljaisuus analysoida herkästi
hahmottaa hiljaisuus arvella jännite
horisontti huutaa arvioida kestävä
hämärä hyräillä arvostaa kiinnittää huomio
ilmestyä hyssytellä epäileväinen kireys
ilmiselvä ilmaista epäilys koskea
katsoa inahtaa epämääräinen kuuma
katsomus juoruta harkita kylmä
kirkas jutella harkitseva käsitellä
kuvitella mielessään kaiku havaita käsittää
laput silmillä kaunopuheinen huomata liike
luonnos kertoa ihmetellä muotoilla
mielikuva keskustella kokemus naulan kantaan
näkemys kimakka kysyä osua silmään
näytellä kirkua looginen ote
näyttämö kirkuva oivaltaa painava
näyttää kovaääninen olettaa paljastaa
punainen kuuloetäisyydellä oppia perusta
päivänselvä kuuluttaa oppia pinnallinen
silmiinpistävä kuunnella prosessi pitää
sokea kuuro päättää rakenne
sokeasti kysyä itseltään päättää rauhaton
suurpiirteinen lausua systeemi roikkua
synkkä pehmeä tajuta samalla kanavallla
tarkkarajainen puhe tarkastella sekoittaa
tumma puhista tarkkailla siirtää
ulkoasu riitasointu tietää syvällinen
unelmoida sanaton uskoa taakka
valo sointuva valita takertuva
valoisa soittaa kelloja ymmärtävä tarttua
visio sävel ymmärtää tukeva
visioida taajuudella älytä tunnustella
väri viestiä tunteellinen
värikäs vire törmätä
yksisilmäinen virittää valpas
ympäripyöreä äänekäs vankka
ääni vatkata
ääntää vikkelä
vuolaasti

 

Palvelumuotoile asiantuntijuutesi!

Tulevaisuudentutkijat ovat sitä mieltä, että hetken päästä työmarkkinoilla ei enää ole työntekijöitä ja työnantajia vaan vain osaamisen myyjiä ja ostajia. Asiantuntijuus siis vertautuu pian tavallaan palveluyrittäjyyteen.

Palvelumuotoilu on tämän hetken trendisana. Siitä huolimatta palvelumuotoilu on tärkeää jokaiselle palveluyritykselle – ja samoin asiantuntijalle, joka tarjoaa palveluita työnantajalle.

Kalle Reunanen Innomaatti Oy:stä toteaa:

”Palvelumuotoilun tavoitteena on kehittää asiakasarvoa tuottavia palveluita ja asiakaskokemuksia, joista asiakas on halukas maksamaan pyydetyn hinnan.”

Palvelumuotoilun periaatteisiin kuuluu, että kehitettävää tuotetta testataan mahdollisimman nopeasti aidoilla asiakkailla. Sosiaalinen media antaa asiantuntijalle loistavan testausympäristön, kun hän muotoilee omaa palveluaan. Kun asiantuntija jakaa osaamistaan verkostoilleen, hän saa välitöntä palautetta ja pystyy muokkaamaan palveluaan ja siitä viestimistä palautteen mukaan. Palautetta on myös, jos palautetta ei tule.

Esitä itsellesi neljä tärkeää kysymystä

Palvelumuotoilun peruskysymykset ovat tuttuja monesta muustakin viitekehyksestä: Miksi, Mitä, Kenelle ja Miten?

Ensimmäinen kysymys, joka palveluaan muotoilevan asiantuntijan on esitettävä itselleen on siis Miksi?

Miksi?

Miksi sinä olet se alasi osaaja, joka sinua kiinnostavan työnantajan kannattaa rekrytoida? Millaiseen työnantajan tarpeeseen juuri sinä olet oikea vastaus?
Miksi sinä olet yhteistyökumppanin tai asiakkaan paras valinta?
Millainen on sinun ainutlaatuinen osaamiskokonaisuutesi, joka koostuu vaikkapa tietystä kokemuksestasi, työskentelytavastasi ja toimialatuntemuksestasi.

Kun nämä vastaukset on kirjattu ja sitä on tarkasteltu riittävän monitahoisesti, pääset vastaamaan kolmeen konkretisoivaan kysymykseen: Mitä, Kenelle ja Miten?

Mitä?

Mikä asian tai asioiden asiantuntijana haluat tulla tunnetuksi?
Mikä kiinnostaa sinua ja mistä on hyötyä muille?
Millaisen mielikuvan haluat muodostaa asiantuntijuudestasi potentiaalisten työnantajien, yhteistyökumppanien tai asiakkaiden mieliin?
Mitä sellaista tarjoat työnantajalle, yhteistyökumppanille tai asiakkaalle, joka erottaa sinut muista alasi asiantuntijoista?

Kenelle?

Mikä on kohdeyleisösi? Yleisöjä voi olla yksi tai useampia.
Keiden tulee tietää sinun olevan oman alasi ammattilainen ja asiantuntija?
Keille haluat luoda halun maksaa saadakseen asiantuntemuksesi käyttöönsä?

Miten?

Mitkä ovat asiantuntijuutesi esille tuomisen kanavat?
Mitkä kanavista palvelevat parhaiten kutakin kohdeyleisöä.
Mitä keinoja kukin kanava tarjoaa asiantuntijuutesi välittämiseen?
Mitkä keinot valitset omaan työkalupakkiisi?

Kirjoittaminen selkeyttää ja oivalluttaa

Kun kirjoitat omat vastauksesi näkyville, sinun on helpompi työstää ajatuksiasi ja muokata niitä eteenpäin. Lisäksi kysymykset, jotka vievät ajattelusi käytännön toimintaan pelkän akateemisen pohdiskelun sijaan.

Näiden vastausten pohjalta sinulla on hyvät edellytykset tarttua toimeen ja ryhtyä tavoittelemaan asiantuntijamainetta haluamiesi henkilöiden joukossa.

 

Valmentavan viestinnän workshop: yhdessä illassa maailmanrauhasta vallankumoukseen

Disneyn luovuusstrategiassa siirrytään näkökulmasta toiseen

Jos kaikki olisi mahdollista, miten valmentava viestintä muuttaisi maailmaa?”, kysyi tilaisuuden fasilitaattori Arja Parpala Teoston tiloihin kerääntyneeltä workshop-ryhmältä.

Siis jos mikä vain olisi mahdollista? Maailmarauha toteutuisi, ei olisi sotia eikä erimielisyyksiä. Ihmiset olisi varustettu supervuorovaikutustaidoilla ja kaikki osaisivat viestiä. Meitä viestijöitä ei enää tarvittaisi vanhassa roolissamme: meidän ei tarvitsisi viestiä muiden puolesta tai opettaa muita viestimään. Organisaatiot ja niiden henkilöstö tunnistaisivat omat vahvuutensa ja toimisivat niiden pohjalta itseohjautuvasti. Syntyisi menestystä, kukoistusta, arvostusta, hyviä tuloksia ja yleistä positiivisuutta. Mahtavaa!

Mutta mitä on valmentava viestintä?

Viestinnän määritelmän tunnemme kaikki. Valmentaminenkin on monelle tuttua. Se on kysymistä, kuuntelemista, oivalluttamista ja ehkä kaikkein eniten asennetta ja sen tutkimista. Mitä valmentaminen tarkoittaa viestinnässä?

Ehkä pieni tarina auttaa vastaamaan tähän kysymykseen: Olipa kerran Pekan paja, johon tuli töihin Into Oivalluttaja. Hän opetti ihmisille valmentavan viestinnän taitoja: kysymistä ja kuuntelemista. Mika muuttui?

Esimies Esko kyseli ja kuunteli. Myyjä Muhammed kuunteli keskittyneesti asiakas Aliisaa. Johtaja Johanna otti suunnitteluun mukaan koko pajan ja palkitsi heidät aktiivisuudesta. Riitelijä Riitta lopetti räyhäämisen. Pekan Pajan porukka teki tulosta ja voi hyvin. Ja Into Oivalluttaja jatkoi matkaansa.

Valmentava viestintä herättää ajattelemaan. Se auttaa ottamaan sen tärkeän ensimmäisen askeleen ja mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen.

The end of the story?

Ei suinkaan. Vielä pitää miettiä miksi valmentava viestintä ei olisi mahdollista. Mikä estää kaikkia näitä hienoja tuloksia toteutumasta?

Perinteinen kiire. Vastustus. Vanhat rutiinit. Vallan menettämisen pelko. Turvallisuuden tunteen väheneminen. Pelko siitä että työntekijät ryhtyvät kapinaan jos heille annetaan liikaa vapauksia.

Vai onko loppujen lopuksi kyse rohkeuden puutteesta, siitä että ei uskalleta mennä tyhjälle tanssilattialle ja näyttää esimerkkiä? Voisitko sinä olla se joka rohkeasti kokeilee valmentavaa viestintää omassa organisaatiossasi?

Procomin valmentajajaos järjesti Valmentavan viestinnän workshopin 14.9.2017. Tilaisuuden fasilitaattorina toimi Arja Parpala, Certified Business Coach, ACC, Essentio Osk. Valmentavan viestinnän workshopissa Arja käytti fasilitoinnin pohjana Disneyn luovuusstrategiaa, jossa käsiteltävää aihetta tarkastellaan eri näkökulmista. Juttu pohjautuu workshopin tuloksiin.


Kirjoittaja: Elina Lehtinen

Jutun kirjoittaja toimii viestinnän ammattilaisten järjestön ProComin Valmentajajaoksen puheenjohtajana yhdessä johdon työnohjaaja Tuija Laitakarin kanssa. Elina hurahti valmentamiseen pari vuotta sitten ja on suorittanut Valmentamon LCF Life Coach -tutkinnon. Tällä hetkellä hän opiskelee työnohjaajaksi Sospedissa ja toimii viestintäpäällikkönä Etteplan Oyj:ssä.

Mitä on toiminnallinen coaching?

Coaching – varsinkin henkilökohtainen yksilöcoaching – mielletään usein kysymysten ja kuuntelemisen areenaksi. Kuitenkin myös yksilöcoachingissa monenlaiset toiminnalliset menetelmät voivat olla hyödyksi.

Toiminnalliset menetelmät laajentavat vuorovaikutuksen kielellisestä keskustelusta monikanavaiseksi kokemukseksi. Mukaan tulevat aistit, liike, tila ja tunteet. Myös tarinallisuus ja erilaiset luovat menetelmät kuten draama, piirtäminen ja kirjoittaminen voivat tukea coachingprosessia.

Kun asiakas pohtii vaikkapa kovin täyttä tulevan viikon kalenteriaan, asiakasta voi pyytää kirjoittamaan lappusille viikonpäivät ja niihin liittyvät tehtävät. 

Nyt viikon voi avata lattialle aikajanalle. Tarkastelemalla viikkoa eri näkökulmista kuten viikon viimeisen päivän suunnalta, keskeltä viikkoa tai sivusta helikopteriperspektiivistä, asiakas voi hahmottaa kalenterin sisältöään uudella tavalla ja saattaa löytää keinoja muokata tulevasta viikosta selkeämmän ja rennomman. 

Viikon päivät aikajanalla.

Mitä hyötyä toiminnallisuudesta on?

Toiminnallisissa menetelmissä otetaan käyttöön aivojemme ja kehomme voimavarat pelkkää loogista ajattelua laajemmin. Toiminnallisuus on kuin sipulin kuorintaa. Asiaa päästään tarkastelemaan pintaa syvemmältä tunteiden ja kokemuksen tasolle.

Tunteet voivat olla hyödyksi tai haitaksi. Toiminnallisten menetelmien avulla on mahdollista ulkoistaa käsiteltävä asia itsestään. Kun asiaa tarkastelee ulkopuolisena, siihen liittyvät tunteet lientyvät ja on mahdollista ymmärtää asiaan liittyviä erilaisia näkökulmia helpommin.

Toisaalta tarvittaessa tunteet saadaan entistä vahvemmin mukaan, kun asiaa tarkastellaan kokemuksellisesti esimerkiksi draaman keinoin. Tunteet voivat avata taas uudenlaisia näkökulmia aiheeseen.

Kun käsiteltävän asian eri puolet tulevat näkyviksi toiminnallisuuden avulla, on mahdollista saada selkeyttä, uusia näkökulmia ja oivalluksia, jotka eivät avautuisi pelkän keskustelun avulla. Asia muuttuu konkreettisemmaksi, esimerkiksi tilassa tai piirtäen hahmotettavaksi. Silloin pystyään rikkomaan tavanomaisen ajattelun kehä ja löytämään uudenlaisia, luoviakin ratkaisuja.

Valmentava vuorovaikutus auttaa oivaltamaan

Valmentava vuorovaikutus oivalluttaa uusiin ratkaisuihin

Kun puhutaan valmentamisesta eli coachingista työelämässä, keskitytään usein valmentavaan johtamiseen ja esimiestyöhön, joihin valmentava ote antaakin tehokkaan työvälineen.  Toisaalta usein puhutaan palvelusta, jota ammatticoachit tarjovat asiakkaileen johdon valmennuksena tai  vaikkapa uravalmennuksena.

Kuitenkin kuka tahansa voi hyödyntää valmentavaa tyyliä omassa vuorovaikutuksessaan. Niin työyhteisöt kuin perheet ja harrastuspiiritkin voivat höytyä valmentavasta otteesta.

Mitä valmentava vuorovaikutus tarkoittaa?

Valmentavassa vuorovaikutuksessa on kyse toisen ihmisen auttamisesta löytämään itsestään tarvittavat voimavarat niihin muutoksiin, joita hän tarvitsee saavuttaakseen tavoitteensa.

Valmentava vuorovaikutus perustuu kahdenlaiseen luottamukseen.

Ensimmäinen on ihmisten välinen luottamus. Kun ihmiset luottavat toisiinsa, avautuu ovet vuorovaikutukseen, jossa voidaan päästä syvälle asian ytimeen, oli asia mikä tahansa.

Toinen on luottamus toiseen, hänen kykyynsä löytää parhaat mahdolliset ratkaisut omiin kysymyksiinsä.

Tällainen luottamus vapauttaa viisauden vaatimuksesta.

Valmentavassa tyylissä kenenkään ei tarvitse esittää viisasta, kenenkään ei tarvitse löytää ratkaisuja asioihin, joissa joku toinen on ehkä paljon parempi asiantuntija.

Valmentavalla tavalla toimiva keskittyy kuuntelemaan ja kysymään kysymyksiä, jotka auttavat toista ajattelemaan asiaa eri näkökulmista, huomaamaan jo löytämiään keinoja ja oivaltamaan uusia ratkaisumalleja.

Valmentava toimintatapa sitouttaa ja voimaannuttaa

Kun yhteisössä on vallalla valmentava toimintatapa, ihmiset alkavat löytää keinoja ratkaista omaan työhön ja elämään liittyviä ongelmia ja tilanteita.

Lisäksi, kun ihmiset löytävät ratkaisut itse, heidän on helppo sitoutua niihin. Ulkopuolelta annetut ratkaisut eivät aina innosta toimintaan, mutta itse keksimiinsä ratkaisuihin ihminen usein sitoutuu vahvasti.

Tästä on esimerkkinä ihan tavallinen lounaskeskustelu kahden työkaverin välillä:

Ratkaisuja tarjoava tyyli

Henkilö 1.  Minua sitten vaivaa se projekti, jossa olen mukana.

Henkilö 2. No mikä siinä vaivaa?

Henkilö 1. No kun tuntuu, että se ei etene mihinkään!

Henkilö 2. Oletko puhunut projektin vetäjän kanssa tästä?

Henkilö 1. No olen olen, mutta hän vain keskittyy muihin töihinsä.

Henkilö 2. Pitäisikö sinun jäädä pois koko projektista?

Henkilö 1. Ei todellakaan! Enhän minä pääsisi enää mihinkään mukaan!

Henkilö 2. Mutta sehän ratkaisisi koko ongelman! Heh heh.

Valmentava tyyli

Henkilö 1. Minua sitten vaivaa se projekti, jossa olen mukana.

Henkilö 2. No mikä siinä vaivaa?

Henkilö 1. No kun tuntuu, että se ei etene mihinkään!

Henkilö 2. Mitä tarkoitat, kun sanot, että se ei etene?

Henkilö 1. Deadlinet paukkuu eikä kukaan tee mitään!

Henkilö 2. Kenen deadlinet paukkuu?

Henkilö 1. Minun, kun joudun tekemään niin paljon muuta.

Henkilö 2. Mikä auttaisi sinua, että voisit keskittyä paremmin projektiin?

Henkilö 1. Voisin ehkä varata kalenterista aikaa projektille ja merkitä ajan varatuksi, niin siihen ei bookattaisi kaiken maailman palavereja.

Henkilö 2. Ok. Mikä sinua estää?

Henkilö 1. Ei mikään, teen muutaman varauksen tuleville viikoille heti lounaan jälkeen!

Essention tarina

Olemme tunteneet toisemme jo vuosia ja synnyttäneet oivallisen verkoston, jossa teemme monenlaista yhteistyötä. Pari vuotta sitten eräänä kauniina iltapäivänä keskustelimme haaveistamme. Totesimme, että meitä yhdistää vielä useammat asiat, kuin olimme tienneet: intohimo oppimiseen, halu vaikuttaa ja innostus uuteen.

Yksi meistä ehdotti: ”Eikös pistetä pystyyn yhteinen yritys, niin saamme tehdä asioita juuri siten kuin haluamme.” Kaikki innostuivat ajatuksesta.

Niinpä saman tien sovittiin ensimmäinen tulevan yrityksemme suunnittelutapaaminen. Tuo tapaaminen pidettiin pienenpienessä kirjaston neuvottelutilassa ja sen tuloksena syntyi lukematon määrä postit-lappuja ja fläppitauluja, joihin olimme hahmotelleen yhteisen yrityksemme liikeideaa ja palveluja. Innostus oli käsinkoskeltava.

Jatkoimme tapaamisia ja vähitellen alkoi muodostua kuva meidän yrityksestämme, osuuskunnasta, jossa katto on korkealla ja seinät leveällä ja tavoitteena on tarjota asiakkaillemme jotain ainutlaatuista, olipa asiakas yrityksen toimitusjohtaja tai omaa tietään etsivä koululainen.

Essentio -nimen takana

Essentio. Siinä se on! Nimi, joka kuvaa tapaamme toimia ja tavoitteitamme. Melkoisen työn takana ja lopulta niin itsestäänselvä

Ryhdyimme pohtimaan nimeä, kun olimme jo pitkään valmistelleet ja suunnitelleet, millainen yrityksestämme on tulossa.

Ajatus nimestä lähti alun perin suomenkielen sanasta: hoksata – huomata, havaita, oivaltaa. Se on meidän tavoitteemme kaikessa valmennuksessamme. Autamme asiakkaitamme hoksaamaan uutta, havaitsemaan laajemmin, oivaltamaan olennaisen.

Latinaksi hoksata on sentio. Voisiko se olla nimemme?

Jotenkin sana kuitenkin jäi kaikumaan mielessämme yksipuolisena. Siksi jatkoimme mietintää. Pikku hiljaa mieleen tuli vaihtoehtoja ja niistä Essentio rupesi tuntumaan oikein omalta meidän kaikkien mielestä.

Essentio

Essentio -nimi johtuu sanasta essence ja sisältää aiemmin ideoimamme sanan sentio – hoksata. Pyysimme myös muutamaa ystäväämme tunnustelemaan, mitä nimemme tuo mieleen. Ja iloksemme he kuulivat siinä paljon samaa kuin mekin:

Essence – uute, ydin, olennainen, tärkeä, keskittyminen olennaiseen

Sence – järki, mutta myös tunne. Ytimessä on järjen ja tunteen yhteispeli.

Sence – Tuntea, koskettaa – sensuelli – scent – tuoksu – ääni

Assosiaatio yhdistää erilaisia oivalluksia

Tilaa ajatella – pysähtynyt aika 

Olennainen – riisuttu turhat

Etiikka ja estetiikka

Emme vain valmenna vaan teemme kokeiluja, viemme käytäntöön.

Kokemuksellisia, osallistavia valmennuksia.

 

Essentio – Arvostavia kokemuksia luomassa