Palvelumuotoile asiantuntijuutesi!

Tulevaisuudentutkijat ovat sitä mieltä, että hetken päästä työmarkkinoilla ei enää ole työntekijöitä ja työnantajia vaan vain osaamisen myyjiä ja ostajia. Asiantuntijuus siis vertautuu pian tavallaan palveluyrittäjyyteen.

Palvelumuotoilu on tämän hetken trendisana. Siitä huolimatta palvelumuotoilu on tärkeää jokaiselle palveluyritykselle – ja samoin asiantuntijalle, joka tarjoaa palveluita työnantajalle.

Kalle Reunanen Innomaatti Oy:stä toteaa:

”Palvelumuotoilun tavoitteena on kehittää asiakasarvoa tuottavia palveluita ja asiakaskokemuksia, joista asiakas on halukas maksamaan pyydetyn hinnan.”

Palvelumuotoilun periaatteisiin kuuluu, että kehitettävää tuotetta testataan mahdollisimman nopeasti aidoilla asiakkailla. Sosiaalinen media antaa asiantuntijalle loistavan testausympäristön, kun hän muotoilee omaa palveluaan. Kun asiantuntija jakaa osaamistaan verkostoilleen, hän saa välitöntä palautetta ja pystyy muokkaamaan palveluaan ja siitä viestimistä palautteen mukaan. Palautetta on myös, jos palautetta ei tule.

Esitä itsellesi neljä tärkeää kysymystä

Palvelumuotoilun peruskysymykset ovat tuttuja monesta muustakin viitekehyksestä: Miksi, Mitä, Kenelle ja Miten?

Ensimmäinen kysymys, joka palveluaan muotoilevan asiantuntijan on esitettävä itselleen on siis Miksi?

Miksi?

Miksi sinä olet se alasi osaaja, joka sinua kiinnostavan työnantajan kannattaa rekrytoida? Millaiseen työnantajan tarpeeseen juuri sinä olet oikea vastaus?
Miksi sinä olet yhteistyökumppanin tai asiakkaan paras valinta?
Millainen on sinun ainutlaatuinen osaamiskokonaisuutesi, joka koostuu vaikkapa tietystä kokemuksestasi, työskentelytavastasi ja toimialatuntemuksestasi.

Kun nämä vastaukset on kirjattu ja sitä on tarkasteltu riittävän monitahoisesti, pääset vastaamaan kolmeen konkretisoivaan kysymykseen: Mitä, Kenelle ja Miten?

Mitä?

Mikä asian tai asioiden asiantuntijana haluat tulla tunnetuksi?
Mikä kiinnostaa sinua ja mistä on hyötyä muille?
Millaisen mielikuvan haluat muodostaa asiantuntijuudestasi potentiaalisten työnantajien, yhteistyökumppanien tai asiakkaiden mieliin?
Mitä sellaista tarjoat työnantajalle, yhteistyökumppanille tai asiakkaalle, joka erottaa sinut muista alasi asiantuntijoista?

Kenelle?

Mikä on kohdeyleisösi? Yleisöjä voi olla yksi tai useampia.
Keiden tulee tietää sinun olevan oman alasi ammattilainen ja asiantuntija?
Keille haluat luoda halun maksaa saadakseen asiantuntemuksesi käyttöönsä?

Miten?

Mitkä ovat asiantuntijuutesi esille tuomisen kanavat?
Mitkä kanavista palvelevat parhaiten kutakin kohdeyleisöä.
Mitä keinoja kukin kanava tarjoaa asiantuntijuutesi välittämiseen?
Mitkä keinot valitset omaan työkalupakkiisi?

Kirjoittaminen selkeyttää ja oivalluttaa

Kun kirjoitat omat vastauksesi näkyville, sinun on helpompi työstää ajatuksiasi ja muokata niitä eteenpäin. Lisäksi kysymykset, jotka vievät ajattelusi käytännön toimintaan pelkän akateemisen pohdiskelun sijaan.

Näiden vastausten pohjalta sinulla on hyvät edellytykset tarttua toimeen ja ryhtyä tavoittelemaan asiantuntijamainetta haluamiesi henkilöiden joukossa.