Valmentava vuorovaikutus auttaa oivaltamaan

Valmentava vuorovaikutus oivalluttaa uusiin ratkaisuihin

Kun puhutaan valmentamisesta eli coachingista työelämässä, keskitytään usein valmentavaan johtamiseen ja esimiestyöhön, joihin valmentava ote antaakin tehokkaan työvälineen.  Toisaalta usein puhutaan palvelusta, jota ammatticoachit tarjovat asiakkaileen johdon valmennuksena tai  vaikkapa uravalmennuksena.

Kuitenkin kuka tahansa voi hyödyntää valmentavaa tyyliä omassa vuorovaikutuksessaan. Niin työyhteisöt kuin perheet ja harrastuspiiritkin voivat höytyä valmentavasta otteesta.

Mitä valmentava vuorovaikutus tarkoittaa?

Valmentavassa vuorovaikutuksessa on kyse toisen ihmisen auttamisesta löytämään itsestään tarvittavat voimavarat niihin muutoksiin, joita hän tarvitsee saavuttaakseen tavoitteensa.

Valmentava vuorovaikutus perustuu kahdenlaiseen luottamukseen.

Ensimmäinen on ihmisten välinen luottamus. Kun ihmiset luottavat toisiinsa, avautuu ovet vuorovaikutukseen, jossa voidaan päästä syvälle asian ytimeen, oli asia mikä tahansa.

Toinen on luottamus toiseen, hänen kykyynsä löytää parhaat mahdolliset ratkaisut omiin kysymyksiinsä.

Tällainen luottamus vapauttaa viisauden vaatimuksesta.

Valmentavassa tyylissä kenenkään ei tarvitse esittää viisasta, kenenkään ei tarvitse löytää ratkaisuja asioihin, joissa joku toinen on ehkä paljon parempi asiantuntija.

Valmentavalla tavalla toimiva keskittyy kuuntelemaan ja kysymään kysymyksiä, jotka auttavat toista ajattelemaan asiaa eri näkökulmista, huomaamaan jo löytämiään keinoja ja oivaltamaan uusia ratkaisumalleja.

Valmentava toimintatapa sitouttaa ja voimaannuttaa

Kun yhteisössä on vallalla valmentava toimintatapa, ihmiset alkavat löytää keinoja ratkaista omaan työhön ja elämään liittyviä ongelmia ja tilanteita.

Lisäksi, kun ihmiset löytävät ratkaisut itse, heidän on helppo sitoutua niihin. Ulkopuolelta annetut ratkaisut eivät aina innosta toimintaan, mutta itse keksimiinsä ratkaisuihin ihminen usein sitoutuu vahvasti.

Tästä on esimerkkinä ihan tavallinen lounaskeskustelu kahden työkaverin välillä:

Ratkaisuja tarjoava tyyli

Henkilö 1.  Minua sitten vaivaa se projekti, jossa olen mukana.

Henkilö 2. No mikä siinä vaivaa?

Henkilö 1. No kun tuntuu, että se ei etene mihinkään!

Henkilö 2. Oletko puhunut projektin vetäjän kanssa tästä?

Henkilö 1. No olen olen, mutta hän vain keskittyy muihin töihinsä.

Henkilö 2. Pitäisikö sinun jäädä pois koko projektista?

Henkilö 1. Ei todellakaan! Enhän minä pääsisi enää mihinkään mukaan!

Henkilö 2. Mutta sehän ratkaisisi koko ongelman! Heh heh.

Valmentava tyyli

Henkilö 1. Minua sitten vaivaa se projekti, jossa olen mukana.

Henkilö 2. No mikä siinä vaivaa?

Henkilö 1. No kun tuntuu, että se ei etene mihinkään!

Henkilö 2. Mitä tarkoitat, kun sanot, että se ei etene?

Henkilö 1. Deadlinet paukkuu eikä kukaan tee mitään!

Henkilö 2. Kenen deadlinet paukkuu?

Henkilö 1. Minun, kun joudun tekemään niin paljon muuta.

Henkilö 2. Mikä auttaisi sinua, että voisit keskittyä paremmin projektiin?

Henkilö 1. Voisin ehkä varata kalenterista aikaa projektille ja merkitä ajan varatuksi, niin siihen ei bookattaisi kaiken maailman palavereja.

Henkilö 2. Ok. Mikä sinua estää?

Henkilö 1. Ei mikään, teen muutaman varauksen tuleville viikoille heti lounaan jälkeen!

Essention tarina

Olemme tunteneet toisemme jo vuosia ja synnyttäneet oivallisen verkoston, jossa teemme monenlaista yhteistyötä. Pari vuotta sitten eräänä kauniina iltapäivänä keskustelimme haaveistamme. Totesimme, että meitä yhdistää vielä useammat asiat, kuin olimme tienneet: intohimo oppimiseen, halu vaikuttaa ja innostus uuteen.

Yksi meistä ehdotti: ”Eikös pistetä pystyyn yhteinen yritys, niin saamme tehdä asioita juuri siten kuin haluamme.” Niinpä saman tien sovittiin ensimmäinen tulevan yrityksemme suunnittelutapaaminen. Tuo tapaaminen pidettiin pienenpienessä kirjaston neuvottelutilassa ja sen tuloksena syntyi lukematon määrä postit-lappuja ja fläppitauluja, joihin olimme hahmotelleen yhteisen yrityksemme liikeideaa ja palveluja. Innostus oli käsinkoskeltava.

Jatkoimme tapaamisia ja vähitellen alkoi muodostua kuva meidän yrityksestämme, osuuskunnasta, jossa katto on korkealla ja seinät leveällä ja tavoitteena on tarjota asiakkaillemme jotain ainutlaatuista, olipa asiakas yrityksen toimitusjohtaja tai omaa tietään etsivä koululainen.

Essentio -nimen takana

Essentio. Siinä se on! Nimi, joka kuvaa tapaamme toimia ja tavoitteitamme. Melkoisen työn takana ja lopulta niin itsestäänselvä

Ryhdyimme pohtimaan nimeä, kun olimme jo pitkään valmistelleet ja suunnitelleet, millainen yrityksestämme on tulossa.

Ajatus nimestä lähti alun perin suomenkielen sanasta: hoksata – huomata, havaita, oivaltaa. Se on meidän tavoitteemme kaikessa valmennuksessamme. Autamme asiakkaitamme hoksaamaan uutta, havaitsemaan laajemmin, oivaltamaan olennaisen.

Latinaksi hoksata on sentio. Voisiko se olla nimemme?

Jotenkin sana kuitenkin jäi kaikumaan mielessämme yksipuolisena. Siksi jatkoimme mietintää. Pikku hiljaa mieleen tuli vaihtoehtoja ja niistä Essentio rupesi tuntumaan oikein omalta meidän kaikkien mielestä.

Essentio

Essentio -nimi johtuu sanasta essence ja sisältää aiemmin ideoimamme sanan sentio – hoksata. Pyysimme myös muutamaa ystäväämme tunnustelemaan, mitä nimemme tuo mieleen. Ja iloksemme he kuulivat siinä paljon samaa kuin mekin:

Essence – uute, ydin, olennainen, tärkeä, keskittyminen olennaiseen

Sence – järki, mutta myös tunne. Ytimessä on järjen ja tunteen yhteispeli.

Sence – Tuntea, koskettaa – sensuelli – scent – tuoksu – ääni

Assosiaatio yhdistää erilaisia oivalluksia

Tilaa ajatella – pysähtynyt aika 

Olennainen – riisuttu turhat

Etiikka ja estetiikka

Emme vain valmenna vaan teemme kokeiluja, viemme käytäntöön.

Kokemuksellisia, osallistavia valmennuksia.

 

Essentio – Arvostavia kokemuksia luomassa