Palvelumme

Työntekijäkokemus

Ratkaisukeskeinen valmennus ja coaching

Coaching on innostava, haastava ja luova yhteistyösuhde, jonka tarkoituksena on inspiroida ihmisiä ottamaan täysipainoisesti käyttöönsä sekä heidän henkilökohtaiset että ammatilliset voimavaransa.

 International Coach Federation

> Esimies- ja yrittäjävalmennus ja coaching

> Esimiehen vuorovaikutus- ja viestintätaidot

> Valmentava johtaminen

> Uuden esimiehen ja uuden yrittäjän valmiudet

Muutosvalmennus

 Muutos tuo mukanaan uuden oppimista, uusia mahdollisuuksia mutta myös tilanteita, joissa kaivataan tukea. Oli muutoksen suunta tai aiheuttaja mikä tahansa, se aikaansaa tarpeen tunnistaa, selkeyttää ja avartaa ajattelua.

Me kuljemne rinnalla, kannustamme ja haastamme niin yksilön kuin yhteisönkin ajattelua ja toimintaa.

> Arvot ja työnantajateot

> Vision Board

> Mentorointi

> Business Coaching

Sovittelu

> Ristiriitatilanteiden sovittelu

> Sovittelutaitojen valmennus

Sosiaalinen media ja verkkoviestintä

> Työntekijälähettilyys

> Sosiaalinen media johtamisen välineenä

Valmentajavalmiudet

Koulutamme ja konsultoimme myös valmentamisen ja kouluttamisen menetelmiä ja välineitä vertaistoimijoille, organisaatioiden sisäisille kouluttajille sekä itsenäisille valmentajille.

Työvalmennus ja työvalmentajien valmennus

Vertaistoiminnan konsultointi

Ryhmätyö ja fasilitointi

Oppiminen ja innovointi

Asiakaslupauksemme

Valmennustapamme on uutta luova ja innostava.

Asiakkamme energisoituvat ja voimaantuvat.

Jaamme kokemusta, luomme kokemuksia, kannustamme kokeilemaan.

Lähtökohtamme on asiakkaan arvomaailma, kokemus ja todellisuus.

Me autamme laajentamaan ajattelua, oivaltamaan ja inspiroitumaan sekä siirtymään tuumasta toimeen. 

Valmennusperiaatteemme

Arvostava – Energisoiva – Innostava – Osallistava – Uutta luova – Voimaannuttava – Yksilöllinen