Mitä on toiminnallinen coaching?

Coaching – varsinkin henkilökohtainen yksilöcoaching – mielletään usein kysymysten ja kuuntelemisen areenaksi. Kuitenkin myös yksilöcoachingissa monenlaiset toiminnalliset menetelmät voivat olla hyödyksi.

Toiminnalliset menetelmät laajentavat vuorovaikutuksen kielellisestä keskustelusta monikanavaiseksi kokemukseksi. Mukaan tulevat aistit, liike, tila ja tunteet. Myös tarinallisuus ja erilaiset luovat menetelmät kuten draama, piirtäminen ja kirjoittaminen voivat tukea coachingprosessia.

Kun asiakas pohtii vaikkapa kovin täyttä tulevan viikon kalenteriaan, asiakasta voi pyytää kirjoittamaan lappusille viikonpäivät ja niihin liittyvät tehtävät. 

Nyt viikon voi avata lattialle aikajanalle. Tarkastelemalla viikkoa eri näkökulmista kuten viikon viimeisen päivän suunnalta, keskeltä viikkoa tai sivusta helikopteriperspektiivistä, asiakas voi hahmottaa kalenterin sisältöään uudella tavalla ja saattaa löytää keinoja muokata tulevasta viikosta selkeämmän ja rennomman. 

Viikon päivät aikajanalla.

Mitä hyötyä toiminnallisuudesta on?

Toiminnallisissa menetelmissä otetaan käyttöön aivojemme ja kehomme voimavarat pelkkää loogista ajattelua laajemmin. Toiminnallisuus on kuin sipulin kuorintaa. Asiaa päästään tarkastelemaan pintaa syvemmältä tunteiden ja kokemuksen tasolle.

Tunteet voivat olla hyödyksi tai haitaksi. Toiminnallisten menetelmien avulla on mahdollista ulkoistaa käsiteltävä asia itsestään. Kun asiaa tarkastelee ulkopuolisena, siihen liittyvät tunteet lientyvät ja on mahdollista ymmärtää asiaan liittyviä erilaisia näkökulmia helpommin.

Toisaalta tarvittaessa tunteet saadaan entistä vahvemmin mukaan, kun asiaa tarkastellaan kokemuksellisesti esimerkiksi draaman keinoin. Tunteet voivat avata taas uudenlaisia näkökulmia aiheeseen.

Kun käsiteltävän asian eri puolet tulevat näkyviksi toiminnallisuuden avulla, on mahdollista saada selkeyttä, uusia näkökulmia ja oivalluksia, jotka eivät avautuisi pelkän keskustelun avulla. Asia muuttuu konkreettisemmaksi, esimerkiksi tilassa tai piirtäen hahmotettavaksi. Silloin pystyään rikkomaan tavanomaisen ajattelun kehä ja löytämään uudenlaisia, luoviakin ratkaisuja.

Essentio -nimen takana

Essentio. Siinä se on! Nimi, joka kuvaa tapaamme toimia ja tavoitteitamme. Melkoisen työn takana ja lopulta niin itsestäänselvä

Ryhdyimme pohtimaan nimeä, kun olimme jo pitkään valmistelleet ja suunnitelleet, millainen yrityksestämme on tulossa.

Ajatus nimestä lähti alun perin suomenkielen sanasta: hoksata – huomata, havaita, oivaltaa. Se on meidän tavoitteemme kaikessa valmennuksessamme. Autamme asiakkaitamme hoksaamaan uutta, havaitsemaan laajemmin, oivaltamaan olennaisen.

Latinaksi hoksata on sentio. Voisiko se olla nimemme?

Jotenkin sana kuitenkin jäi kaikumaan mielessämme yksipuolisena. Siksi jatkoimme mietintää. Pikku hiljaa mieleen tuli vaihtoehtoja ja niistä Essentio rupesi tuntumaan oikein omalta meidän kaikkien mielestä.

Essentio

Essentio -nimi johtuu sanasta essence ja sisältää aiemmin ideoimamme sanan sentio – hoksata. Pyysimme myös muutamaa ystäväämme tunnustelemaan, mitä nimemme tuo mieleen. Ja iloksemme he kuulivat siinä paljon samaa kuin mekin:

Essence – uute, ydin, olennainen, tärkeä, keskittyminen olennaiseen

Sence – järki, mutta myös tunne. Ytimessä on järjen ja tunteen yhteispeli.

Sence – Tuntea, koskettaa – sensuelli – scent – tuoksu – ääni

Assosiaatio yhdistää erilaisia oivalluksia

Tilaa ajatella – pysähtynyt aika 

Olennainen – riisuttu turhat

Etiikka ja estetiikka

Emme vain valmenna vaan teemme kokeiluja, viemme käytäntöön.

Kokemuksellisia, osallistavia valmennuksia.

 

Essentio – Arvostavia kokemuksia luomassa