Valmentava vuorovaikutus auttaa oivaltamaan

Valmentava vuorovaikutus oivalluttaa uusiin ratkaisuihin

Kun puhutaan valmentamisesta eli coachingista työelämässä, keskitytään usein valmentavaan johtamiseen ja esimiestyöhön, joihin valmentava ote antaakin tehokkaan työvälineen.  Toisaalta usein puhutaan palvelusta, jota ammatticoachit tarjovat asiakkaileen johdon valmennuksena tai  vaikkapa uravalmennuksena.

Kuitenkin kuka tahansa voi hyödyntää valmentavaa tyyliä omassa vuorovaikutuksessaan. Niin työyhteisöt kuin perheet ja harrastuspiiritkin voivat höytyä valmentavasta otteesta.

Mitä valmentava vuorovaikutus tarkoittaa?

Valmentavassa vuorovaikutuksessa on kyse toisen ihmisen auttamisesta löytämään itsestään tarvittavat voimavarat niihin muutoksiin, joita hän tarvitsee saavuttaakseen tavoitteensa.

Valmentava vuorovaikutus perustuu kahdenlaiseen luottamukseen.

Ensimmäinen on ihmisten välinen luottamus. Kun ihmiset luottavat toisiinsa, avautuu ovet vuorovaikutukseen, jossa voidaan päästä syvälle asian ytimeen, oli asia mikä tahansa.

Toinen on luottamus toiseen, hänen kykyynsä löytää parhaat mahdolliset ratkaisut omiin kysymyksiinsä.

Tällainen luottamus vapauttaa viisauden vaatimuksesta.

Valmentavassa tyylissä kenenkään ei tarvitse esittää viisasta, kenenkään ei tarvitse löytää ratkaisuja asioihin, joissa joku toinen on ehkä paljon parempi asiantuntija.

Valmentavalla tavalla toimiva keskittyy kuuntelemaan ja kysymään kysymyksiä, jotka auttavat toista ajattelemaan asiaa eri näkökulmista, huomaamaan jo löytämiään keinoja ja oivaltamaan uusia ratkaisumalleja.

Valmentava toimintatapa sitouttaa ja voimaannuttaa

Kun yhteisössä on vallalla valmentava toimintatapa, ihmiset alkavat löytää keinoja ratkaista omaan työhön ja elämään liittyviä ongelmia ja tilanteita.

Lisäksi, kun ihmiset löytävät ratkaisut itse, heidän on helppo sitoutua niihin. Ulkopuolelta annetut ratkaisut eivät aina innosta toimintaan, mutta itse keksimiinsä ratkaisuihin ihminen usein sitoutuu vahvasti.

Tästä on esimerkkinä ihan tavallinen lounaskeskustelu kahden työkaverin välillä:

Ratkaisuja tarjoava tyyli

Henkilö 1.  Minua sitten vaivaa se projekti, jossa olen mukana.

Henkilö 2. No mikä siinä vaivaa?

Henkilö 1. No kun tuntuu, että se ei etene mihinkään!

Henkilö 2. Oletko puhunut projektin vetäjän kanssa tästä?

Henkilö 1. No olen olen, mutta hän vain keskittyy muihin töihinsä.

Henkilö 2. Pitäisikö sinun jäädä pois koko projektista?

Henkilö 1. Ei todellakaan! Enhän minä pääsisi enää mihinkään mukaan!

Henkilö 2. Mutta sehän ratkaisisi koko ongelman! Heh heh.

Valmentava tyyli

Henkilö 1. Minua sitten vaivaa se projekti, jossa olen mukana.

Henkilö 2. No mikä siinä vaivaa?

Henkilö 1. No kun tuntuu, että se ei etene mihinkään!

Henkilö 2. Mitä tarkoitat, kun sanot, että se ei etene?

Henkilö 1. Deadlinet paukkuu eikä kukaan tee mitään!

Henkilö 2. Kenen deadlinet paukkuu?

Henkilö 1. Minun, kun joudun tekemään niin paljon muuta.

Henkilö 2. Mikä auttaisi sinua, että voisit keskittyä paremmin projektiin?

Henkilö 1. Voisin ehkä varata kalenterista aikaa projektille ja merkitä ajan varatuksi, niin siihen ei bookattaisi kaiken maailman palavereja.

Henkilö 2. Ok. Mikä sinua estää?

Henkilö 1. Ei mikään, teen muutaman varauksen tuleville viikoille heti lounaan jälkeen!