Tällainen on Essentio

Essention seitsemän valmentajaa tekee työtään intohimoisesti. Tavoitteenamme on aina sekä asiakkaan onnistuminen että arvostava kokemus.

Meitä innostaa ihmisten potentiaali ja sen hyödyntäminen ihmisen, yhteisön ja yhteiskunnan hyväksi.

Koulutus- ja valmennuspalvelumme keskittyvät coachingiin, vuorovaikutus-, yhteistyötaitoihin sekä esimiestyöhön ja työryhmien toimintaan.

Tapamme valmentaa

Haluamme tehdä vaikuttavaa, muutosta ja tuloksia aikaansaavaa työtä. Valmennuksemme lähtökohtia ovat aktiivinen ihmiskäsitys, ratkaisukeskeisyys,  positiivinen psykologia sekä nykyaikainen oppimis- ja aivotutkimus.

Siksi valmennuksemme on aina jatkumo, kokonaisuus, jossa osallistujalla on aikaa orientoitua, syventää, pohtia ja reflektoida käsiteltävää aihetta sekä harjoitella ja viedä käytäntöön tietoja, taitoja ja työkaluja.

Olipa kyseessä tunnin webinaari tai usean kuukauden oppimisprosessi, kokonaisuuteen kuuluu ennakkotyötä, henkilökohtaista tai ryhmävalmennusta ja sen aikana tehtäviä kokeiluja sekä uusien asioiden vientiä käytännössä omaan työhön. Seuraamme vaikuttavuutta valmennusjakson jälkeen noin puolen vuoden kuluttua.

Henkilökohtaisissa valmennuksissa lähdetään aina liikkeelle valmennettavan tavoitteesta ja edetään kohti tavoitetta keskusteluin ja tehtävien avulla.

Ryhmävalmennukset koostuvat aiheisiin orientoivista alustuksista, osallistujien omasta tekemisestä ja kokeiluista, aiheiden pohtimisesta yhdessä ja jokaisen osallistujan omista pohdinnoista.

Kun yksi meistä valmentaa, saat käyttöösi kaikkien seitsemän vahvuudet. Suunnittelemme valmennukset yhdessä ja hyödynnämme monipuolisen kokemus- ja koulutustaustamme jokaiseen toimeksiantoon.

Essentio – Arvostavia kokemuksia luomassa